Bazhum czasopisma humanistyczne i społeczne
w internecie

  Baza

Bazhum to baza bibliograficzna rejestrująca całą zawartość czasopism od pierwszych numerów do bieżących prowadzona przez Muzeum Historii Polski. Każdy artykuł jest opisywany z osobna. Metadane są udostępnione z możliwością masowego eksportu i ponownego wykorzystania. Równolegle udostępniono pełnotekstową kolekcję 17 mazowieckich czasopism regionalnych http://mazowsze.hist.pl oraz czasopisma Instytutu Historii Nauki i Techniki PAN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych umieściło bazę BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

  Standardy

Opisy bibliograficzne dla każdego artykułu z osobna w oparciu o format MARC 21. Digitalizacja zgodna z normami określonymi przez Bibliotekę Narodową i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Opracowanie techniczne skanów i przygotowanie plików do publikacji w sieci. OCR umożliwiający przeszukiwanie artykułów.

  Cele

Bazhum jest narzędziem wspierającym badania naukowe i edukację. Promujemy otwarty dostęp do treści naukowych. Dzięki umieszczaniu czasopism w bazie znacznie prostsze jest pozyskiwanie, porządkowanie, agregowanie i przekazywanie wartościowych informacji. Czynności te wymagają mniej czasu i zapewniają bardziej precyzyjne wyniki. Ułatwiamy korzystanie z trudno dostępnych materiałów.

  Zapraszamy do współpracy wydawców

  • Wydawcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z opracowywaniem i udostępnianiem treści w bazie Bazhum.
  • Pomagamy wypracować model prawny, który umożliwi udostępnienie zasobów w sieci.
  • Pozyskujemy środki na digitalizację starszych zbiorów dostępnych tylko w postaci papierowej.
  • Przekazujemy przygotowane do udostępnienia w sieci materiały archiwalne i pełny zbiór metadanych bibliograficznych zawartości czasopism.
  • Zapewniamy możliwość udostępniania tekstów w internecie, po określonym przez wydawcę okresie karencji (właściciela praw do publikacji).
  • Gwarantujemy pełną identyfikację zasobów zamieszczanych w bazie z wydawcą czasopisma.
  • Udostępniamy czasopisma na podstawie licencji niewyłącznych.

Bazhum otwiera dostęp do treści naukowych w internecie. Udostępniamy zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Wydawcy czasopism udzielają licencji niewyłącznych i nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z digitalizacją i udostępnieniem treści.

Kontakt

Projekt Bazhum

bazhum@muzhp.pl

Klaudia Grabowska

+48 503 681410

Mateusz Franczak

+ 48 793 644 480