Bazhum czasopisma humanistyczne i społeczne
w internecie

BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.

Został wdrożony jako narzędzie ułatwiające szerokiej grupie odbiorców korzystanie z dorobku wielu dyscyplin polskich nauk humanistycznych, zwłaszcza w celach naukowych i edukacyjnych (adresatami są głównie naukowcy, studenci, nauczyciele, uczniowie).

Współpracując z wydawcami, staramy się udostępnić on-line zawartość tytułów często trudno dostępnych w inny sposób, dzięki czemu użytkownicy mogą zapoznać się z treścią publikowanych w nich artykułów bez konieczności wizyty w bibliotece i o dowolnej porze.

Korzystanie z bazy nie wymaga logowania i jest całkowicie bezpłatne. Także wydawcy nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z opracowaniem, digitalizacją i udostępnieniem zawartości wydawanych przez nich czasopism. Artykuły umieszczane są w bazie na podstawie licencji niewyłącznych.

  INFORMACJA DLA WYDAWCÓW

W najbliższym czasie prowadzone będą prace techniczne niezbędne dla usprawnienia działania bazy w przyszłości. W związku z tym mogą pojawić się opóźnienia w jej uzupełnianiu o zawartość kolejnych numerów. Za wszelkie niedogodności bardzo przepraszamy.

Bazhum otwiera dostęp do treści naukowych w internecie. Udostępniamy zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Wydawcy czasopism udzielają licencji niewyłącznych i nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z digitalizacją i udostępnieniem treści.

-->